Ministerul Afacerilor Externe

România a fost aleasă membru al Consiliilor Executive ale unor programe şi fonduri specializate ONU

Politica

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută alegerea României miercuri, 5 aprilie 2023, ca membru al Consiliilor Executive ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) şi Biroului Naţiunilor Unite pentru servicii de proiecte (UNOPS), ca reprezentant al Grupului Est-European la ONU. Alegerile s-au desfășurat în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC), România reușind să câștige alegerile având drept contracandidat Rusia.

Alegerea României pentru acest nou mandat, care va fi exercitat la New York în perioada 2024-2026, reprezintă un rezultat direct al implicării active și susţinute a României pe cele trei paliere de activitate ale ONU (pace şi securitate, dezvoltare durabilă, drepturile omului). Aceasta confirmă, totodată, aprecierea de care se bucură ţara noastră pe plan internaţional, fiind promotoare a unei atitudinii consecvente de susținere a multilateralismului eficient și a ordinii internaționale bazate pe norme, având în centru sistemul ONU. De asemenea, România va acţiona și în continuare pentru consolidarea profilului de susținător al valorilor europene, care presupun și atingerea unor standarde înalte de dezvoltare economică, socială şi de mediu.

În viitoarea calitate de membru al celor trei Consilii Executive, țara noastră va acorda o importanță sporită eforturilor globale de consolidare a activității fondurilor şi programelor ONU din domeniul dezvoltării, având ca obiectiv mobilizarea tuturor partenerilor și actorilor relevanți în vederea implementării adecvate a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.
Informaţii suplimentare:
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), program specializat al ONU, este angajat în colaborarea cu alte organisme din sistemul Organizației Națiunilor Unite prin intermediul inițiativei „Delivering as One”, care urmărește îmbunătățirea acțiunii de cooperare a ONU în domeniile dezvoltării, asistenței umanitare și mediului.

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) desfășoară, de asemenea, activităţi de dezvoltare în beneficiul populațiilor din țări membre ONU, cu accent pe planificarea familială și sănătatea mamei și a copilului. Lucrând cu autorități guvernamentale și societatea civilă din peste 140 de țări, FNUAP sprijină activități în special în favoarea dreptului la sănătate și pentru șanse egale, sănătatea reproducerii, populaţia şi dezvoltarea şi aspecte legate de egalitatea de gen.

Biroul Naţiunilor Unite pentru servicii de proiecte (UNOPS) este membru al Grupului Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și colaborează îndeaproape cu alte instituții specializate, agenții, fonduri și programe ale Naţiunilor Unite – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Departamentul pentru Operaţiuni de Pace (DPO), precum şi Banca Mondială, pentru a sprijini implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *