Romfilatelia  dedică o emisiune de mărci poştale Parcului Natural Văcăreşti

Social

Romfilatelia dedică, în premieră, o emisiune de mărci poştale Parcului Natural Văcăreşti. Emisiunea, alcătuită din 4 mărci poştale, un plic „prima zi”, o mapă filatelică specială şi un set de 4 cărţi poştale maxime pentru pasionaţii de filatelie, va fi introdusă în circulaţie miercuri, 6 septembrie a.c.

Parcul Natural Văcăreşti defineşte o arie aflată în zona de sud-est a Bucureştilor, unde un lac antropic existent a fost inclus ca parte a amenajării complexe a râului Dâmboviţa.
Urmare a unui efort minuţios de cercetare şi documentare, în anul 2016, prin hotărâre de guvern, zona naturală „Acumulare Văcăreşti” a fost declarată Parcul Natural Văcăreşti. S-a instituit regimul de arie naturală protejată pentru o zonă care a devenit primul parc natural urban din România şi prima arie naturală protejată a municipiului Bucureşti.

Parcul Natural Văcăreşti, întins pe circa 180 de hectare, include zone de stuf compacte, lacuri, pajişti, păduri în miniatură, un conglomerat de habitate care favorizează prezenţa vidrei – Lutra lutra (valoarea nominală de 2,30 lei), ţestoasei europene de apă – Emys orbicularis (valoarea nominală de 22 lei), buhaului cu burtă roşie, brotăcelului, tritonilor sau a celor peste 190 de specii de păsări sălbatice, dintre care amintim chirighiţa cu obraz alb – Chlidonias hybrida (valoarea nominală de 9 lei), raţa roşie, stârcul pitic sau cormoranul mic.

De remarcat prezenţa speciilor de peşte între care se întâlnesc carasul, bibanul, roşioara, murgoiul bălţat, obletele, ştiuca.
Dintre cele 190 de specii de păsări identificate până în prezent, cele mai multe sunt declarate ca protejate la nivel naţional, dintre care amintim: lebăda de vară, piţigoiul, corcodelul, egreta, eretele, pescăruşul. Printre mamifere, alături de vidră, se regăsesc bizamul, chiţcanul pitic, vulpea, liliacul.

Frumuseţea parcului este întregită de prezenţa speciilor arborescente între care predomină speciile de salcie (Salix alba, Salix fragolis, Salix cinerea), plopul, precum şi specii exotice ca cenuşarul, frasinul american, ulmul siberian. Dintre arbuşti sunt prezenţi glădiţa, măceşul, păducelul, socul, murul.

În Parcul Natural Văcăreşti mai întâlnim fluturele zebră – Neptis sappho (valoarea nominală de 3,50 lei).
În situaţia în care un proiect gândit de Primăria Capitalei şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ar fi materializat, o amenajare amplă în care alături de parcul Natural Văcăreşti se regăseşte Lacul Morii, ar transforma zona într-un Parc urban de excepţie, destinat agrementului şi conservării florei şi faunei.

Romfilatelia mulţumeşte reprezentanţilor Administraţiei Parcului Natural Văcăreşti şi Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pentru colaborarea în cadrul realizării acestei emisiuni de mărci poştale.
Emisiunea va fi disponibilă de Miercuri, 6 septembrie a.c., în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/.
Biroul Relaţii Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *