Subvenție de 456 euro/an/ha, timp de de 20 de ani – pentru înfiinţarea de noi suprafeţe de pădure

Social

Persoanele care deţin terenuri agricole, terenuri degradate, pajişti permanente sau fond forestier degradat pot să beneficieze de o subvenţie de 456 de euro/hectar, acordată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, timp de 20 de ani, pentru a realiza împăduriri.
Mai mult, în cazul terenurilor arabile, pe lângă cei 456 de euro/ha/20 de ani, subvenţia poate să mai crească cu încă 190 euro/hectar/an în primii 12 ani după înfiinţarea plantaţiei.
De asemenea, toate costurile cu întocmirea procesului tehnic, împrejmuire, împădurire, întreţinere (în primii 6 ani) sunt eligibile 100%.
Practic, beneficiarii vin doar cu terenurile.
Este pentru prima dată în România când avem un program atât de vast şi cu susţinere financiară din partea Uniunii Europene, pentru a creşte suprafaţa împădurită din ţara noastră.
– 56.000 de noi hectare de pădure până la finalul anului 2026.
Joi, 20 aprilie a.c., am participat alături de secretarul de stat Bogdan Radu Bălănişcu, din Ministerul Mediului, la o întâlnire care a avut loc la Prefectura
Suceava, pentru prezentarea acestui proiect ambiţios din cadrul Campaniei Naţionale de Împăduriri 2022-2026, prin care statul român îşi propune 56.000 de noi hectare de pădure până la finalul anului 2026.
Suprafaţa fondului forestier din România este de 27,7% din suprafaţa ţării, în timp ce media europeană este de 39%.
La nivelul judeţului Suceava, suprafaţa împădurită este de aproape 50%.
Deşi ne-am confruntat în ultimii ani cu defrişări ilegale, în sfârşit putem spune că venim cu un proiect care ne dă încredere că şi nepoţii şi strănepoţii noştri se vor bucura de pădure.
Măsura din PNRR – Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane, reîmpăduriri şi pepiniere – are un buget de 803 milioane de euro.
– Cine poate fi beneficiar şi care sunt primii paşi de urmat
Beneficiar poate fi orice deţinător public şi privat de teren pretabil pentru împădurire.
Vorbim de deţinători publici de terenuri (municipii, oraşe, comune) sau deţinători privaţi de terenuri (persoane fizice, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale etc.)
Până în momentul de faţă au fost aprobate 492 de proiecte, iar suprafaţa totală ce urmează a fi plantată este de 6387 de hectare.
Pentru a putea aplica la această schemă de finanţare, beneficiarii trebuie să deţină cel puţin jumătate de hectar de teren, iar paşii pentru înscriere sunt simpli.
Se face un cont pe site-ul dedicat pentru acest program, care este asemănător cu cel de la APIA. Apoi, veţi încercui suprafaţa pe care vreţi să o împăduriţi, manual sau automatizat, introducând coordonatele terenului. După ce Garda Forestieră confirmă că terenul este eligibil se poate trece la etapa contractului de finanţare între beneficiar şi Ministerului Mediului, urmând să alegeţi un proiectant care să vă facă proiectul pentru împădurirea suprafeţei respective.
Toate informaţiile necesare se găsesc pe site-ul impaduriripnrr.mmap.ro
Gheorghe Şoldan, deputat PSD

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *