Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor

Social

Ministerul Apărării Naţionale se alătură şi în acest an instituţiilor publice şi organizaţiilor din întreaga lume care susţin conştientizarea şi combaterea violenţei asupra femeilor, prin iluminarea sediului central din Bucureşti, vineri, 25 octombrie, începând cu ora 20.00, în culoarea portocaliu – pentru a marca Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit data de 25 octombrie drept Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor (Rezoluţia Adunării Generale a ONU 54/134). Această zi este marcată în toată lumea prin manifestaţii şi acte de condamnare a diverselor forme de violenţă îndreptate asupra femeilor. Prin rezoluţia amintită, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite invită guvernele, agenţiile Naţiunilor Unite, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenţia publicului asupra problemei violenţei împotriva femeilor.

România a aderat la 2 instrumente juridice internaţionale, respectiv Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW-1982) şi Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul 2016).

De asemenea, Rezoluţia 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite – Femeile, pacea şi securitatea, adoptată la 31 octombrie 2000, denumită în continuare RCSONU 1325 (2000), afirmă rolul important al femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea păcii, menţinerea păcii, răspunsul umanitar şi reconstrucţia postconflict şi subliniază importanţa participării şi implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare şi promovare a păcii şi securităţii.

În conţinutul RCSONU 1.325 (2000) este exprimată îngrijorarea pentru civili, în special pentru femei şi copii, care reprezintă majoritatea celor afectaţi de conflictele armate, şi se reafirmă importanţa rolului femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în procesul de construire a păcii.

Totodată, RCSONU 1.325 (2000) expune necesitatea participării egale şi implicării depline a femeilor, în toate eforturile pentru menţinerea şi promovarea păcii şi securităţii, precum şi nevoia de creştere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea şi soluţionarea conflictelor.
Din anul 2000 şi până în prezent, CS a mai adoptat o serie de rezoluţii pe tema Femeile Pacea şi Securitatea, ceea ce face ca în prezent să se considere că, la nivelul ONU există deja o agendă a acestei teme.

Ministerul Apărării Naţionale a preluat conducerea procesului de promovare şi implementare a Agendei Femeile, pacea şi securitatea la nivel naţional şi asigură Punctul focal naţional, în relaţia cu organizaţiile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul de referinţă.

La nivel naţional, România a adoptat Strategia naţională şi Planul national de acłiune privind implementarea Rezoluţiei 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Naţiunilor Unite – Femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020 – 2023, care a fost aprobată prin Hotărâre a Guvernului nr. 561 din 2020.

Pentru monitorizarea şi evaluarea implementării prevederilor Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune, s-a constituit Grupul naţional de implementare. format din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Biroul managementul problematicii de gen care funcţionează în cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din MApN asigură secretariatul Grupului naţional de implementare, iar şeful de birou a fost ales preşedinte al Grupului.

Pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea măsurilor stabilite, a fost elaborate Ordinul ministrului apărării nationale nr. M203/2020 privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune privind implementarea Rezoluţiei 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite – Femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020.

Ulterior, a fost elaborat Ghidul militar privind integrarea perspectivei de gen în Ministerul Apărării Nationale folosit pentru instruirea personalului Ministerului Apărării Naţionale, din perspectiva de gen.
*** Ministerul Apărării Naţionale sprijină şi promovează accesul liber şi egal la toate nivelurile ierarhice, pentru femei şi bărbaţi, civili sau militar, sub observaţia îndeplinirii criteriilor de performanţă şi profesionalism. Nu există în prezent nicio limitare referitoare la accesul femeilor la specialităţile militare.
Încadrarea cu personal feminin la nivelul anului 2022 este de peste 21%, procentele de încadrare pe categorii de personal fiind următoarele:

– ofiţeri – 18,46%;
– maiştri militari – 14,07 %;
– subofiţeri – 11,09 %
– soldaţi şi gradaţi profesionişti – 4,03%;
– personal civil contractual/funcţionari publici – 64,53%.
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *