Ziua Notarului Public

Lifestyle

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a transmis următorul comunicat, cu ocazia Zilei Notarilor Public, sărbătorită la 17 noimenbire 2022:
“La aniversarea a 27 de ani de notariat public modern, corpul notarilor publici își reafirmă angajamentul față de valorile fundamentale ale profesiei, asumându-și misiunea integrării creatoare a noilor tehnologii în activitatea birourilor notariale.

Odată cu intrarea în vigoare, pe 17 noiembrie 1995, a Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, Notariatul de Stat și-a încheiat activitatea și nou înființatul Notariat Public și-a asumat triplul rol de partener al Justiției, Cetățenilor și Statului. Acest moment istoric pentru profesie are o dublă conotație: au fost puse bazele practicii notariale moderne în societatea liberă și democratică post-decembristă și a fost reluat – după o întrerupere de aproape cinci decenii – modelul de organizare a profesiei care a funcționat în Transilvania, Banat și Bucovina înainte de anul 1947 și care își are începuturile cu peste nouă secole în urmă, odată cu apariția primelor înscrisuri cu caracter notarial în Transilvania.

„În acești 27 de ani de activitate în serviciul societății, noi, notarii publici ne-am îndeplinit cu integritate și profesionalism rolul de garanți al realizării justiției preventive și catalizatori ai asigurării păcii sociale. Totodată, prin contribuția efectivă la bugetul de stat, la dinamizarea transferurilor de proprietate și la crearea de locuri de muncă, am contribuit și contribuim activ la buna funcționare a economiei.”, a subliniat importanța profesiei președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu.

Răspunzând imperativelor revoluției digitale globale în plină desfășurare, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și-a asumat misiunea digitalizării serviciilor notariale, proiect național de anvergură a cărui implementare are loc cu asigurarea accesibilității și siguranței actului notarial. Harta parcursului digital al profesiei are ca repere deja realizate: înființarea registrelor notariale de interes național; reformarea și eficientizarea procedurilor de arhivare și înregistrare a actelor notariale și elaborarea noilor metodologii din sfera de competență a profesiei, astfel încât introducerea pe mai departe noilor tehnologii să aibă loc pe un fundament solid; promovarea semnăturii electronice, încă din anul 2009, ca mijloc sigur de acces la informații confidențiale, venind în întâmpinarea cerințelor și necesităților de securitate digitală; elaborarea programului informatic original privind evidența centralizată a tuturor actelor autentice instrumentate de notarii publici din România, prezentat notarilor în fază de proiect încă din anul 2012; realizarea proiectului de informatizare și gestionare a activității notariale „I-NOT România”, realizat în parteneriat cu Genapi Franța, finanțat exclusiv de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – INFONOT.

La pupitrul de comandă al digitalizării serviciilor notariale se află Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – Infonot. În paralel cu sprijinirea permanentă a activităților curente ale UNNPR, Centrul de Date elaborează și implementează proiecte inovative de digitalizare a activităților notariale, fără a ignora specificul local în care notarii publici profesează și fără a pierde din vedere finalitatea acestui proces transformativ.

Acțiunile întreprinse în direcția implementării noilor tehnologii în activitatea notarială se desfășoară în contextul mai larg al digitalizării administrației publice și se subordonează imperativului instituirii de garanții specifice adaptate noilor condiții, în vederea asigurării transparenței, legalității, încrederii și certitudinii.
Această nevoie sporită de securitate a raporturilor juridice întărește rolul notarului public și oferă profesiei noi oportunități de dezvoltare în societatea digitală de mâine.

Prin Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, organizația reprezentativă a profesiei, notariatul român este organic conectat la rețeaua notariatului mondial și european de drept latin prin acordurile și protocoalelor de colaborare încheiate cu organizații similare din Europa și din lume: Uniunea Internațională a Notariatului, Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană, precum și organizații profesionale ca Asociația Notariatelor Francofone, Asociația Franco-Română a Juriștilor, Asociația Rețelei Europene a Registrelor Testamentare, Institutul Internațional de Înalte Studii Notariale, Institutul Internațional de Istorie a Notariatului, Institutul European de Cercetare și Studii Notariale. Totodată, UNNPR are un istoric de relații cordiale și colaborare cu organizațiile reprezentative ale profesiei din Franța, Germania, Ungaria, Grecia, Malta, Bulgaria, Serbia. Activitatea sa în cadrul acestor structuri vizează schimbul de experiență și de bune practici în domeniul notarial, urmărind ca finalitate realizarea de avantaje semnificative din punctul de vedere al rapidității, calității și siguranței serviciilor furnizate cetățenilor, mediului de afaceri și statului.”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *