judecatori

Decizii ale Curții Constituționale – 17 noiembrie 2022

Social

În şedinţa din 17 noiembrie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a posteriori, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum şi din cuprinsul art.1 alin.( 1 ) din această lege.

În esenţă, Curtea a reţinut că sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006, precum şi din cuprinsul art.1 alin.(1) din această lege are un caracter discriminatoriu, contrar prevederilor art.16 alin.(1) din Constituţie, întrucât legea condiţiona acordarea indemnizaţiei de apartenenţa la sistemul public de pensii. Or, ea trebuie acordată indiferent de sistemul public de pensii din care provine asiguratul.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *