ANCOM – 3.579 de controale în sectorul telecom în 2023

Social

În anul 2023, ANCOM a desfăşurat 3.579 de controale pentru a asigura aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şi reglementărilor impuse de Autoritate în vederea promovării concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale şi pentru protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor. Ca urmare a controalelor, ANCOM a transmis 171 de notificări şi a aplicat 742 de avertismente şi 446 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2.857.000 de lei, sumă ce se constituie venit la bugetul de stat.

Piaţa comunicaţiilor electronice
Anul trecut, ANCOM a efectuat 2.020 de acţiuni de control pe piaţa de comunicaţii electronice, contravenienţii primind 171 de notificări, 248 de avertismente şi 177 de amenzi contravenţionale, în valoare de 1.778.500 de lei.
-132 de amenzi contravenţionale în cuantum total de 1.376.500 de lei au fost aplicate de Autoritate furnizorilor de servicii de telefonie, cele mai multe amenzi fiind aplicate pentru încălcarea obligaţiilor privind încheierea contractelor cu utilizatorii finali, nerespectarea regulamentului de roaming, desfăşurarea procesului de portare, modalitatea de transmitere a notificării unilaterale ca urmare a modificării contractelor încheiate cu utilizatorii finali. Cea mai mare amendă, în cuantum de 40.000 de lei, a fost aplicată pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice fără a avea un contract încheiat cu abonatul în conformitate cu dispoziţiile legale.

În anul 2023, ANCOM a finalizat o campanie care a vizat respectarea de către furnizorii de servicii de telefonie mobilă prepaid/postpaid a prevederilor legale privind portabilitatea numerelor. Au fost efectuate 164 de controale la nivel naţional, în urma finalizării acestora fiind aplicate 16 amenzi contravenţionale în cuantum total de 160.000 de lei.
-2 amenzi contravenţionale în cuantum total de 20.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice fără a avea un contract încheiat cu abonatul în conformitate cu dispoziţiile legale.

-10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 96.000 de lei au fost aplicate şi furnizorilor de servicii de televiziune şi radiodifuziune sonoră (RTV), în principal pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condiţiilor cuprinse în autorizaţiile tehnice.
Furnizorii de reţele de tip CATV au fost sancţionaţi cu 23 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 211.000 de lei, majoritatea aplicate pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în regimul de autorizare generală, cea mai mare amendă, în valoare de 35.000 de lei, fiind însă aplicată pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice fără a avea un contract încheiat cu abonatul în conformitate cu dispoziţiile legale. În domeniul radiocomunicaţiilor au fost aplicate 10 amenzi în cuantum total de 75.000 de lei pentru utilizarea unor frecvenţe fără a deţine licenţă sau nerespectarea parametrilor tehnici şi operaţionali ai staţiilor radio, cea mai mare amendă, în cuantum de 30.000 de lei, fiind aplicată pentru nerespectarea condiţiilor din licenţă, respectiv nerespectarea obligaţiilor din licenţă cu privire la acoperirea cu servicii de comunicaţii electronice.

Piaţa echipamentelor radio şi compatibilitate electromagnetică
Pe piaţa echipamentelor radio şi compatibilităţii electromagnetice, ANCOM a efectuat 1.046 de controale, în urma cărora au fost aplicate 428 de avertismente şi 220 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 807.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 30.000 de lei pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor destinate să perturbe sau să împiedice funcţionarea normală a comunicaţiilor care utilizează frecvenţe radio (jammere).

În ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică, cea mai mare amendă, în valoare de 20.000 de lei, a fost aplicată unui producător pentru neaplicarea marcajului CE.

Piaţa serviciilor poştale
Pe piaţa serviciilor poştale, ANCOM a efectuat în anul 2023 un număr de 513 acţiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 66 de avertismente şi 49 de amenzi contravenţionale, în cuantum total de 271.500 de lei, cea mai frecventă încălcare fiind nerespectarea obligaţiilor impuse prin regimul de autorizare generală.
Principalele nereguli au constat în furnizarea neautorizată a serviciilor poştale, nerespectarea modalităţilor de predare a trimiterilor poştale către destinatari, nerespectarea conţinutului avizelor poştale, neprestarea serviciilor poştale şi neinscripţionarea/marcarea trimiterilor poştale.

ANCOM este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei şi inovaţiei pe pieţele comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele şi infrastructuri şi promovarea conectivităţii ultrarapide. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa şi monitoriza calitatea serviciului de internet, accesaţi www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal mobil a localităţilor, drumurilor naţionale şi judeţene din România, accesaţi www.aisemnal.ro. Comunicat de presă – ANCOM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *