Guvernul a aprobat Strategia naţională de reducere a riscului seismic (SNRRS)

Social

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, Strategia naţională de reducere a riscului seismic (SNRRS).

Adoptarea SNRRS constituie un pas important în ceea ce priveşte consolidarea cadrului strategic privind gestionarea eficientă a riscului seismic. SNRRS promovează creşterea rezilienţei la cutremure a comunităţilor şi a fondului construit din România până în 2050 şi tratează, dintr-o perspectivă sectorială, problematica riscului seismic la nivelul clădirilor civile publice şi private, inclusiv a celor pentru serviciile publice esenţiale şi a celor cu valoare de patrimoniu cultural.

Principalele obiective ale SNRRS sunt reprezentate de:
– transformarea, până în 2050, a fondului construit al României într-un fond construit rezilient la seisme;
– reducerea riscului seismic la nivel naţional prin salvarea de vieţi, reducerea vătămărilor şi protejarea fondului construit, prin investiţii prioritizate şi eficiente;
– promovarea bunăstării prin crearea de beneficii conexe prin îmbunătăţirea condiţiilor de eficienţă energetică şi sanitare, printre alte aspecte funcţionale;

– creşterea rezilienţei prin integrarea considerentelor de risc seismic/multirisc în planificarea teritorială şi sectorială şi asigurarea unor procese reziliente de recuperare şi reconstrucţie post-seism;
– mobilizarea participării şi acţiunii incluzive prin creşterea nivelului de conştientizare publică cu privire la managementul riscului seismic şi creşterea nivelului de asumare în implementarea măsurilor de reducere a riscului;
– consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul managementului riscului seismic şi al calităţii şi numărului de resurse umane implicate în activităţile legate de gestionarea riscului.

Strategia propune o foaie de parcurs detaliată a acţiunilor pe termen scurt, mediu şi lung, pentru asigurarea unui cadru adecvat de implementare, prin mobilizarea şi planificarea strategică a investiţiilor, prin dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare şi evaluare, instrumente de comunicare pentru creşterea nivelului de conştientizare a cetăţenilor şi autorităţilor şi consolidarea cadrului de guvernanţă.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a reamintit că, prin Componenta C5 – Valul Renovării din PNRR, sunt alocate 2,82 miliarde de euro, sumă care permite eficientizarea energetică a 1.733 blocuri şi 2.600 clădiri publice. Din această sumă, 130 milioane de euro sunt alocate pentru consolidarea seismică a aproximativ 130 de blocuri, iar 230 milioane de euro sunt pentru blocurile din comunităţile expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială. De asemenea, 152 milioane de euro sunt destinate consolidării seismice a 325 de clădiri publice.
Cominicat – Ministerul Dezvoltării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *