parlament

Proiect de lege pentru revizuirea Constituției depus de PNL și USR

Politica

PNL și USR au depus la Parlament un proiect pentru revizuirea Constituției prin care condamnaţii definitiv la pedepse privative de libertate sunt excluși de la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, iar amnistia și grațierea pentru fapte de corupție este interzisă.

Propunerea legislativă de revizuire a Constituției propune modificarea și completarea art.73 alin.(3) lit.(i) și a art.115 alin.(6).
„Scopul urmărit de inițiatori este punerea în aplicare a rezultatului Referendumului pe probleme de interes național convocat de Președintele României, dl. Klaus Iohannis și desfășurat la data de 26 mai 2019.

Referendumul a fost validat, în consecință Parlamentul României are obligația, conform jurisprudenței constituționale, de a discuta și a decide cu privire la temele referendumului, validate de poporul român prin scrutinul referendar amintit mai sus”, se arată în expunerea de motive a inițiativei.

Propunerile PNL – USR de modificare a Constituției:
După alineatul (2) al articolului 37, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.”

Articolul 38, se modifică şi se completează, după cum urmează: În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European. Nu pot fi aleşi în Parlamentul European cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.”
La alineatul (3) al articolului 73, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:Prin lege organică se reglementează: […] i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective. Acordarea amnistiei și a grațierii colective pentru fapte de corupție este interzisă.”

Alineatul (2) și alineatul (3) ale articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea. Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a deputaților sau a senatorilor amnistia şi graţierea colectivă, cu privire la faptele de corupție.

(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Nu pot face obiectul inițiativei legislative a Guvernului amnistia și grațierea colectivă, cu privire la faptele de corupție.”

Litera d) a articolului 94 se completează și va avea următorul cuprins: Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: […] d) acordă graţierea individuală. Acordarea grațierii individuale pentru fapte de corupție este interzisă.

Alineatul (6) al articolului 115 se modifică și se completează, şi va avea următorul cuprins: Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, în domeniul legilor organice având obiectul de reglementare prevăzut de articolul 73 alin.(3) lit. h), i) și l), nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”

La articolul 146, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1) cu următorul cuprins, iar litera d) din cuprinsul art.146 se modifică, după cum urmează: Curtea Constituţională are următoarele atribuţii: [..] a1) se pronunţă asupra constituţionalităţii ordonanțelor, la sesizarea Preşedintelui României, a 50 de deputați sau 25 de senatori, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a Avocatului Poporului.[..]
d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *