Decizii ale Consiliul Naţional al Audiovizualului – ședința publică din 12 mai

Social

Întrunit în şedinţa publică din data de 12.05.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a autosesizării şi a decis să aplice câte o somaţie publică următoarelor posturi:

* Pro X – pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual la difuzarea emisiunii ‘Marea Ţăcăneală’ (raportul a cuprins ediţiile din zilele de 30 şi 31.03.2020);

* România TV – pentru încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea audiovizualului 504/2002 în cadrul rubricii ‘Un plus de sănătate’ din data de 12.04.2020;
* Realitatea Plus – deoarece radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea, în emisiuni de ştiri şi dezbateri din data de 12 aprilie 2020, a unor materiale referitoare la lucrători sezioneri români plecaţi în Germania;
* Radio Guerrilla – pentru încălcarea dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii ‘Minunatele aventuri vesele şi triste ale lui Tetelu în lumea relaţiilor de iubire’ din data de 08.04.2020. La stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi nerespectarea art. 18 alin. (1) lit. (b) din acelaşi Cod.

În aceeaşi şedinţă, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control, membrii Consiliului au decis să sancţioneze cu somaţie publică postul CNS Roman (Neamţ), pentru că nu a respectat prevederile art. 65 lit. a) şi nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) la difuzarea unei ştiri despre ‘metoda accidentul’, prezentată în grupaje informative din zilele de 9 şi 10 aprilie 2020.

De asemenea, postul Tele 3 (Tg. Jiu) a fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) în cadrul emisiunii ‘A patra putere’ din 15.04.2020.
Biroul Informare şi Relaţii Publice
Prevederile legislaţiei audiovizualului la care facem referire:
Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 31 – (1) Plasarea de produse este interzisă.
Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 18 – (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 – 23,00 producţii care prezintă: (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen;
Art. 40 – (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 47 – (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice;

Art. 64 – (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă;
Art. 65 – În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor, informează CAN, într-un comunnicat de presă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *